Jdi na obsah Jdi na menu
 


RADY A POKYNY PRO MLADOU NEVĚSTU, KTERAK SE CHOVATI A JAK ZACHÁZETI S INTIMNÍMI A OSOBNÍMI VZTAHY VE SVAZKU MANŽELSKÉM KU PROSPĚCHU NEZRUŠITELNOSTI TÉTO POŽEHNANÉ SVÁTOSTI A PRO SLÁVU BOŽÍ

Autor: Napsala Ruth Smythersová, milovaná žena reverenda L.D.Smytherse, pastora arkadické metodistické církve, při výročním regionálním shromáždění.

Vydáno léta páně 1894


Pro citlivou mladou ženu, které se dostalo řádné vychování,jest svatební den paradoxně dnem nejšťastnějším a nejhrůznějším zároveň.

Kladným okamžikem jest svatba sama o sobě, kdy je nevěsta středem pozornosti a odehrává se krásný, Bohem požehnaný ceremoniál, který symbolizuje její triumf nad mužem, kterého si k sobě připoutala, aby vyplňoval všechny její tužby po zbytek života pozemského. Zápornou chvílí jest pak svatební noc, kdy se nevěsta musí vykoupiti takříkajíc tím, že bude poprvé čeliti hrůze sexuální zkušenosti. Za těchto okolností poslyšte, drahá čtenářko, šokující pravdu. Některé ženy očekávají zkoušku ohněm o svatební noci s radostí, takových pocitů se vyvarujte! Sobecký a tělesně založený manžel může lehce takového nevěstina smýšlení zneužíti. Nikdy by nemělo upadnouti v zapomenutí jedno zásadní pravidlo manželství: dávati se musí po málu, zřídkakdy, a hlavně s nechutí. Jinak by se mohlo přihoditi, že manželství stane se místem pro ukájení živočišných tužeb.

Na druhou stranu, utlačování nevěsty nemusí vždy zacházet do krajnosti. Ačkoli je sex v tom nejlepším případě odporný a v nejhorším případě bezbožný, bolestivý a ponižující zážitek, musí se přetrpěti, a ženy tak činí od počátků věků. Odměnou budiž jim svátost monogamního domova a dětí jež touto cestou vznikají.

Pro nevěstu je ve většině případů zbytečné brániti se ženichovým započínáním sexuálního aktu. Ideálním manželem byl by ten, kdo by ke své ženě přistoupil pouze na její vlastní žádost a pouze z důvodu zploditi potomstva. Takové jemnosti a nesobeckosti však od průměrného muže očekávati nelze. Většina mužů, pokud nežije v sebezapření, bude sex vymáhati téměř denně. Moudrá nevěsta statečně protrpí nejvýše dva sexuální zážitky týdně v prvních měsících manželství a postupem času by se měla všemi možnými způsoby snažiti, aby se četnost styků snižovala. V tomto ohledu se použíti dá předstíraná nemoc, ospalost či bolesti hlavy. S úspěchem se setkávají také večerní hádky, škorpení, popichování, sekýrování a hašteření zhruba hodinu předtím, kdy obvykle započíná svádění. Chytré ženy mají v zásobě novou a lepší metodu, jak odmítnouti a odraditi manžela s jeho milostnými návrhy. Dobrá manželka může čekat,že do konce prvního roku manželství se jí podaří snížit častost intimních sblížení na jedno týdně a do konce pátého roku svazku manželského na jedno měsíčně. Mnoha ženám se podařilo do desátého výročí sňatku poroditi děti všechny a docíliti úplného ukončení sexuálního vztahu se svým manželem. V tomto období se mohou spolehnouti, že láska k dětem a společenský nátlak jejich muže doma udrží. Tak jako si moudrá nevěsta vždy ví rady,jak udržet četnost pohlavních styků co nejníže, stejnou pozornost musí věnovati také tomu, aby to byla ona, kdo řídí druh a stupeň styku. Většina mužů jest od přírody spíše perverzní, a když žena vyjde i jen půl kroku vstříc,může to znamenat příval nejodpornějších výmyslů jeho. Třeba mimo jiné provozovati normální sex v nenormálních polohách, dotýkati se ženina těla ústy a své odporné vzrušené tělo nastavovati k ústům ženy. Když jest muž odmítán začnou se projevovati nechutné mužské zvyky, ke kterým jest v takové situaci každý manžel náchylný. Mluví o sexu, čte příběhy o sexu je často nahý, prohlíží si fotografie či kresby znázorňující nebo připomínající sex. Moudrá nevěsta nikdy nedovolí, aby její muž viděl její tělo neoblečené, a nikdy nedopustí, aby on ukazoval své vysvlečené tělo jí.

Pokud se sexu nejde vyhnouti, jest nezbytno, aby se provozoval v naprosté tmě. Spousta žen považuje za rozumné a užitečné nosit silnou bavlněnou noční košili a manžela oblékat do řádného pyžama. Noční úbory si manželé obléknou každý v jiném pokoji a při pohlavním aktu si je nemusí svlékati, tudíž dojde k nejnutnějšímu a nejmenšímu odhalení těla. Ve chvíli, kdy má nevěsta oblečenou košili a zhasla už všechna světla, postaví se tiše k posteli a očekává svého ženicha. Ten když tápavě vstoupí do místnosti, neměla by žena vydávati žádného zvuku, neboť by tomu mohl porozuměti jako povzbuzení. Měla by ho nechat tápati ve tmě.Vždy jest naděje, že třeba zakopne a způsobí si malé zranění, kterého by mohla žena využíti jako výmluvy a odepříti mu pohlavní styk. Když ji najde, měla by manželka ležeti co nejtoporněji.Jakýkoli tělesný pohyb z její strany by si mohl optimistický manžel vyložiti jako vzrušení sexuální. Pokud se ji chystá políbiti na rty stačí, když trochu stočí hlavu, a jeho polibek skončí někde na tváři. Pokud se ji chystá políbiti ruku, měla by ji sevřít v pěst. Pokud jí nadzvedne noční košili a pokusí se ji políbiti kdekoli jinde, měla by si ji okamžitě stáhnouti, kam patří, a vyskočiti z postele se slovy, že ji příroda volá tam, kam musí i král. Tohle určitě potlačí jeho touhu líbati zakázaná území. Když se manžel snaží ženu svésti necudnými řečmi, vymyslí si nějakou nesexuální a triviální otázku, kterou mu z ničeho nic položí. Jakmile muž na ni odpoví, měla by udržovati konversaci na ono téma, i kdyby bylo sebenicotnější. Nakonec manžel pochopí, že když vyžaduje pohlavní styk, musí v tom pokračovati jen bez milostné přípravy. Moudrá žena si nenechá vyhrnout noční košili dále než k pasu a dovolí nejvýše, aby si muž rozepnul poklopec u pyžama, aby mohlo dojít ke spojení. Manželka je po celou dobu, co on funí a vzdychá, úplně tiše nebo si bručí něco o domácích pracích. A hlavně musí ležeti úplně nehybně a nikdy za žádných okolností nezamručí ani nezasténá, dokud styk neskončí. Hned jak muž dokončí pohlavní akt, začne ho moudrá žena sekýrovati stran drobných úloh, které si přeje, aby ráno vykonal. Spoustě mužů přináší největší sexuální uspokojení právě to poklidné konečné vyčerpání těsně po pohlavním aktu, a tak je pro ženu nutno zajistiti, aby v takové chvíli nenastal okamžik klidu, který by si manžel vychutnal. Jinak by mu to mohlo dodati odvahy, aby se znovu pokusil o pohlavní sblížení. Manželka může být ráda za jednu povzbudivou skutečnost. Celý život vychovávala jejího muže škola, církev, jeho rodina a společnost okolo něj k pocitu viny pro jeho pohlavní touhy. Přichází tedy ve svazek manželský kajícně a studem zahalen, už napůl přemožen a zdolán. Moudrá žena se chopí takové výhody a pozvolna sleduje svůj cíl: nejdříve omezování ve svůj prospěch a poté svého manžela úplně oprostí od sexuálního vyjadřování. Nikdy by nemělo upadnouti v zapomenutí jedno zásadní pravidlo manželství: dávati se musí po málu, zřídkakdy, a hlavně s nechutí

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Rady Ruth Smitherové

(Pepa, 5. 7. 2013 2:43)

Arkadická metodistická církev neexistuje, pouze Metodistická.
Zajímalo by mne kde jste tyto "rady" našla.

Katolická církev po staletí učí

(Míla, 5. 6. 2013 13:23)

Jovano, Manželská povinnost
23.10.2011 21:34
muž ať plní ženě, čím je povinen, a stejně tak i žena mužovi. Žena nemá právo nakládat volně se svým tělem, ale její muž. Podobně však ani muž nemá právo nakládat volně se svým tělem – byl jeho žena. Nezkracujte v té věci jeden druhého – leda po vzájemné dohodě na čas, abyste se mohli věnovat modlitbě, byl pak zase buďte spolu, aby vás ďábel nepokoušel pro vaši nezdrženlivost„ /1 Kor 7, 3 – 5/.
V tomto textu apoštol hlásá základní rovnost mezi mužem a ženou, a to i v oblasti sexuální. Manželství je společenstvím lásky a pohlavní styk je jeho specificky manželským vyjádřením. Z této vyplývá povinnost vyhovět partnerovi, který o styk rozumným způsobem žádá; aby nedošlo k ochladnutí vztahu je také někdy závazné partnera o styk žádat. Žádat o styk je potřebné zvláště tehdy, jestliže je partner nesmělý, aby sám žádal, hrozí nebezpečí ochladnutí vztahu nebo dokonce nevěry.
Povinnosti vyhovět žádosti partnera /obligatio redendi/ odpovídá právo o manželský styk žádat /ius petendi/.
Bezdůvodně odmítat partnera, který o styk naléhavě žádá, je těžkým hříchem, zvláště děje-li se tak delší dobu. Nežádat o manželský styk, by se mohlo stát také těžkým hříchem, pokud by takový postoj vyjadřoval lhostejnost, chlad a vážně ohrožoval dobrý stav manželství.
Legitimně lze odmítnout partnera, který žádá nerozumně, hříšně. V úvahu přicházejí zvlášť tyto důvody:
1/ Partner se dopustil cizoložství. Podvedený partner má na znamení svého zármutku a bolesti právo odmítnout manželský styk. Jestliže viník projeví lítost, vůli k nápravě, mělo by dojít k odpuštění a smíření. Po podvedeném partnerovi však nelze striktně vyžadovat, aby obnovil sexuální vztah: zpracovat zranění v této oblasti může být podle okolností dlouhodobější záležitostí, která vyžaduje určitý čas.
2/ Partner žádá o styk nerozumně, nedůstojně, ponižujícím způsobem, v opilosti, příliš často, nedbá na zdravotní indispozice partnera.
3/ Partner se při styku dopouští nedovolených, hříšných úkonů
http://www.farnosthrotovice.cz/news/manzelska-povinnost/

sex je boziiiiiiiiiii

(sex sex sex, 15. 2. 2010 16:40)

sex je uplne nej a kdyz to delate v 6 tak je to uplne super zkuste to je to dobry treba kdyz sou 2 holky a ostatni kluci oni vam to lizou a uplne je to nejlepsi,nebo tri kluci na jednu holku jeden kluk ma picu druhej zadek a treti pusu , nejlepsi to bylo nikdy na to nezapomenu. nebo kdyz se postavili kluci vedle sebe a ja jim je postupne lizala nebo kdyz sme byli dve holky a 5 kluku kluci se divali amy s holkou sme si to vylizali libali se je to fuk jestly to delate s klukem nebo s holkou muzete si to s holkou vylizat navzajem a s robertkem jeeeeee si to tam s kamoskou strkate jezisi to budeme muset udelat znova zkus te to je to boziiiiiii!!!!!!!

Bože!...

(Nevěřící, 18. 12. 2009 16:39)

Tak asi po čtvrtce textu sem musel přestat číst protože omlouvám s ale slušněji to nenapíšu... je tam sračka za sračkou a opravdu souhlasím s tím posledním příspěvkem že manželé byli tehdy opravdu chudáci:-) ... Nevím kdo to psal ale musel to být opravdový FRIGIDA.... Sex je skvělej a uvolňuje:-) a ten kdo tvrdí opak ho jestě neměl:P

bejvávalo....xoD

(Brů, 19. 8. 2009 20:56)

...počteníčko vskutku zajímavé:-), názor svůj si nechám pro sebe, každopádně - je mi trochu líto manželů, kteří v této době žili...:o) dneska to máte dbrý kucííí!!!:oD

co ?

(belzebub, 10. 8. 2009 21:00)

panebože...to snad psala moje manželka

LOL

(mno tak to teda lol, 8. 5. 2008 12:20)

Myslim ze bych nechtel zit v 19. století:D

heh

(aka laydakk, 16. 8. 2007 18:27)

naka debilni frigidka co se neudela ani po pul hodine.

to jsou srance..

(verča, 7. 8. 2007 16:14)

No to mě řikej.. že mohli bejt lidi takoví idioti..No ještě žě žiju va 21.století..

hovna

(HouSKA, 4. 8. 2007 13:44)

Hej, co to je za hovna?! ještě že už nežijem v 19. století! Demence jak sviň... :D